MANM LLC

Нүүр хуудас

“MANM” 2010онд үүсгэн байгуулагдсан ба 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани юм.

Бид Монгол орны геологи, уул уурхайн салбарын өнөөгийн эрчимтэй хөгжилд тулгуурлан гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай хайгуулын компаниудад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр ажилладаг.

Геофизикийн мэдээлэл боловсруулалтанд албан ёсны эрхтэй (лицензтэй) “Pitney Bowes Software” – н программ хангамжуудыг ашигладаг.

“MANM” нь Монголын Геофизикийн Холбооны гишүүн байгууллага бөгөөд ШУТИС-геологи, газрын тосны сургууль, геофизик сургалт үйлдвэрлэл судалгааны төвтэй хамтран ажилладаг.

ГЕОФИЗИКИЙН ХАЙГУУЛ

Elrec Pro

 • Соронзон хайгуул (Magnetics)
 • Гравиметр ба хүндийн хүчний орны судалгаа (Gravity)
 • Радиометрийн судалгаа (Radiometric)
 • Цахилгаан хайгуул (DCIP)
 • Мэдээлэл боловсруулалт (Data processing & Interpretation)

 

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ

GSM-19T Magnetometer

 • RX-Receptor-IP-16-Channels L Receiver & IP-TX-II 5000W Transmitter (GDD INSTRUMENTATION)
 • GSM-19T Proton Magnetometer (GEM SYSTEM)
 • CG5 Auto Gravimeter (SCINTREX)
 • RS125 Super-Hand Spectrometer (RADIATION SOLUTONS)

 

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

TFAS

 • ENCOM PA EXPLORER
 • QUICKMAG
 • MODELVISION
 • UBC GIF
 • RES2DINV & 3DINV